ସମ୍ବାଦ

 • କପଡ଼ାର ମ basic ଳିକ ଜ୍ଞାନ |

  କପଡ଼ାର ମ basic ଳିକ ଜ୍ଞାନ |

  ପୋଷାକ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ମ basic ଳିକ structure ାଞ୍ଚା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଲାକାର ପୋଷାକ ବୁ to ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ପୋଷାକର କପଡା ଜ୍ଞାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁ understand ିବା ଆବଶ୍ୟକ |ଆଜି ଆମେ 3 ପ୍ରକାରର କପଡା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ |,, କପା (କପା) at ାଳ ଚୋପା, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଆମର ନୂତନ ଶ Style ଳୀ - ଯୋଗ ସୁଟ୍ |

  ଆମର ନୂତନ ଶ Style ଳୀ - ଯୋଗ ସୁଟ୍ |

  ସୂଚନା ଉତ୍ପାଦର ନାମ: ଯୋଗ ସୁଟ୍ ଆକାର: S, M, L ସାମଗ୍ରୀ: ନାଇଲନ୍, ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ ason ତୁ: ବସନ୍ତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶରତ ଏବଂ ଶୀତ |ବ: ଶିଷ୍ଟ୍ୟ: ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା, ରଙ୍ଗବତୀ;ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ଫିଟନେସ୍, ଯୋଗ, ଜିମ୍, ଚାଲିବା, ତାଲିମ, ବାହାଘର, ବାସ୍କେଟବଲ୍, ନୃତ୍ୟ, ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଚାଇନା କଷ୍ଟମ୍ସ AEO ଉନ୍ନତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ |

  ଚାଇନା କଷ୍ଟମ୍ସ AEO ଉନ୍ନତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ |

  ଜୁଲାଇ 1, ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା (PRC) ର କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର କଷ୍ଟମ୍ସ ସର୍ଭିସର ସୁରକ୍ଷିତ ରପ୍ତାନି ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। PRC ଏବଂ ...
  ଅଧିକ ପଢ